Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.Witosa w Płotach

Witamy na naszej stronie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Kierunki kształcenia

Etyka Doradcy

Email Drukuj PDF
ETYKA DORADCY ZAWODOWEGO
 

Etyka w poradnictwie zawodowym i w pracy Szkolnego Doradcy Zawodowego

Proces poradniczy tworzy swoistą przestrzeń etyczną, w której zasady etyczne i wartości moralne stanowią podstawę właściwego kontaktu doradczego. Kontekst etycznego doradzania przejawia się w zachowywaniu następujących zasad:

 1. Naczelną wartością doradcy zawodowego jest dobro drugiego człowieka,
 2. Doradca respektuje wartości takie, jak: godność drugiego człowieka, podmiotowość, autonomię oraz prawo do nieskrępowanego rozwoju,
 3. Doradca uznaje prawo drugiego człowieka do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania wyborów, jak również prawo do intymności - w imię tych zasad doradca powstrzymuje się od narzucania klientowi własnych poglądów, stylu życia, celów czy zwierzeń,
 4. Doradca w kontaktach międzyludzkich nie krytykuje, nie potępia i nie poucza - zamiast tego próbuje zrozumieć, szczerze i uczciwie wyraża swoje uznanie, wzbudza u klientów szczere chęci do współdziałania i wspólnego rozwiązywania problemów,
 5. Udzielając porad, unika wszelkich form dyskryminacji - ze względu na płeć, rasę, narodowość, wykształcenie, status, poglądy religijne,
 6. Doradca dba o własny rozwój zawodowy,
 7. Doradca jest świadomy szczególnej odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki wykonywanego zawodu, dlatego, dlatego wypadku, gdy nie jest w stanie udzielić adekwatnej pomocy, kieruje klienta do właściwego specjalisty,
 8. Doradca powinien kontrolować proces doradczy, aby nie doprowadzić do przeistoczenia go w terapię,
 9. Obowiązkiem doradcy zawodowego jest przestrzeganie tajemnicy zawodowej - wszelkie informacje uzyskane od klienta są poufne, a ich ujawnienie może nastąpić jedynie za jego osobistą zgodą lub na podstawie odpowiednich przepisów prawa cywilnego; gdy zachodzi obawa, że zagrożone jest bezpieczeństwo klienta lub innych osób.

Przykładowe zajęcia lekcyjne prowadzone w klasach:

1. Zajęcia wstępne- działalność SZOK, orientacja zawodowa w klasach I, II, III , IV.
2. Kim jestem, do czego dążę? określanie predyspozycji, zainteresowań, umiejętności, zdolności, analiza mocnych i słabych stron własnej osoby, motywacja do działania.
3. Kim będę?: analiza rynku pracy: drogi kształcenia zawodowego, drogi kariery zawodowej i zawodów.
4. Skąd czerpać informacje o rynku pracy? - wizyta  pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach, analiza ogłoszeń o pracę, kontakty z agencjami pośrednictwa pracy.
5. Oczekiwania pracodawców wobec pracowników ( zawody przyszłości).
6. Analiza lokalnego rynku pracy (co zrobić,  gdy wokół nie ma w ogóle pracy?).
7. Przygotowanie dokumentacji związanej z poszukiwaniem pracy( CV, list motywacyjny).
8. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą ( kontakty interpersonalne, wywieranie pozytywnego wrażenia), jak szukać kontaktów?, zasady prowadzenia korespondencji.
9. Stres - Twój wróg czy przyjaciel? - jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
Poprawiony: środa, 17 marca 2010 11:49  

Dla kandydatów

Platforma edukacyjna

e-zsp

Galeria

 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty

site_logo

Do Wakacji pozostało:

To już niedługo!