Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.Witosa w Płotach

Witamy na naszej stronie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Dla uczniów Kącik maturzysty

Kącik maturzysty

Email Drukuj PDF

TROCHĘ WIEDZY

Świadomie wybieram przyszłość – wkraczam na rynek pracy.

Świadomie wybieram przyszłość - Czy sobie poradzę?

Świadomie wybieram przyszłość – motywacja wadą czy wada motywacją?


Zasady sporządzania bibliografii


 

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

LITERATURA:

1. Motyw pieniądza w literaturze od antyku po współczesność. Omów problem na wybranych przykładach literackich.

2. Konflikty międzyludzkie w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach literackich.

3. Od Juliusza Verne`a do Stanisława Lema - analizując wybrane utwory przedstaw ewolucję powieści sciene-fiction.

4. Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością - zmieniają świat, czy świat ich zmienia? Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów literackich.

5. Bohaterowie w habicie. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów literatury polskiej.

6. Dwory polskie - różne obrazy polskich dworów na przykładzie twórczości: A. Mickiewicza, E. Orzeszkowej oraz S. Żeromskiego.

7. „Z kogo się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!..." Zanalizuj funkcje komizmu i satyry na wybranych przykładach.

8. Funkcje rekwizytów w literaturze (np. jabłko, korona, sztylet). Omów problem na wybranych przykładach literackich.

9. „Miłość jest własny bieg bycia naszego". Omów funkcje motywu miłości w wybranych utworach literackich.

10. Literackie portrety dzieci. Omów problem, odwołując się do dowolnie wybranych przykładów z literatury.

11. Zaprezentuj różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze, odwołując się do przykładów z różnych epok.

12. Czas i przestrzeń w „Sklepach cynamonowych" i „Sanatorium pod Klepsydrą" Brunona Schulza. Omów problem na podstawie powyższych utworów literackich.

13. Małżeństwo w literaturze. Omów i porównaj literackie portrety małżeństwa, analizując utwory różnych epok.

14. Parabola i jej funkcja w literaturze XX-wiecznej. Omów problem na wybranych przykładach literackich.

15. Autobiografia, dziennik, wyznanie jako forma rozmowy z czytelnikiem. Omów problem na dowolnie wybranych utworach literackich.

16. Kobieta upadła a kobieta anioł. Porównaj te motywy, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

17. Rożne ujęcia mogił i grobów w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.

18. Portret Żyda w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie utworów XIX i XX wieku.

19. Raj, arkadia, „wysypy szczęśliwe" – krainy  szczęścia w utworach literackich różnych epok i ich rola w koncepcji filozoficznej dzieła. Omów problem na wybranych przykładach.

20. „Samotność ... cóż po ludziach?" - portrety bohaterów skazanych na samotność i samotnych z wyboru.

21. Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozważ problem odwołując się do różnych tekstów kultury.

22. Motywy maryjne w literaturze polskiej. Przedstaw ich funkcjonowanie w wybranych utworach literackich.

23. Macierzyństwo i ojcostwo. Rozważ problem odwołując się do wybranych świadectw literackich.

24. Motyw upadku i nawrócenia. Omów problem odwołując się do różnych tekstów kultury.

25. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

26. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z różnych epok.

27. Patriotyzm Polaków – mit, czy cecha narodowa? Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

28. Żywotność motywów biblijnych w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

29. Rola tytułu jako znaku służącego interpretacji tekstu. Omawiając temat, odwołaj się do przykładów z różnych epok.

30. Miłość silniejsza niż śmierć. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

31. Miasto jako bohater literacki. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

32. Motyw samobójstwa. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

33. Sen jako ukojenie, proroctwo, ucieczka. Omów, analizując celowo dobrane utwory literackie.

34. Zwierzęta w literaturze. Omów sposoby wykorzystywania tego motywu, interpretując wybrane utwory literackie.

35. Diabeł w literaturze. Analizując wybrane utwory, przestaw sposoby jego kreowania i określ funkcje tego motywu.

36. Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze. Określ jego istotę i wymiar, analizując wybrane utwory.

37. Różnorodne obrazy przyrody w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, zwracając uwagę na sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.

38. Motyw zbrodni w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

39. Motyw żony w literaturze. Omów problem korzystając z dowolnie wybranych przykładów literackich.

40. Motyw rozstania w literaturze. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory z różnych epok.

41. Kurtyzana, prostytutka, kobieta upadła jako bohaterka literatury światowej. Omów, analizując celowo dobrane utwory.

42. Na podstawie wybranych utworów literatury współczesnej przedstaw problem narkotyków w życiu bohaterów literackich.

43. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.

44. Mit o Prometeuszu i jego literackie ujęcia.  Omów problem, analizując wybrane utwory.

45. Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw problem, analizując celowo wybrane utwory z różnych epok.

46. Doświadczenie Holocaustu - pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory.

47. Ars moriendi w literaturze. Scharakteryzuj różnorodne ujęcia motywu umierania, analizując wybrane utwory.

48. Bóg w liryce. Analizując celowo wybrane utwory, uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.

49. Praca jako sens życia człowieka. Omów funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane dzieła literackie.

50. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.

51. Biografia pisarza jako klucz do odczytania jego twórczości. Omów temat, analizując celowo wybrane przykłady.

52. Motyw choroby w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

53. Motyw śmierci w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

54. Żony w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw motyw, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

55. Śmierć dawniej a śmierć dziś. Przedstaw jak kreowana jest śmierć na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok.

56. Motyw lekarza w literaturze. Omów problem, odwołując się do dowolnie wybranych utworów z różnych epok.

57. Wizerunek adresata w listach barokowych i romantycznych. Zanalizuj temat na podstawie wybranych utworów epistolograficznych obu epok.

58. Motyw zdrady w literaturze. Omów problem na podstawie dowolnie wybranych przykładach.

59. Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

60. Starość jako temat literacki. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie.

61. Literacki wizerunek szlachty w ocenie młodego Polaka XXI wieku. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

62. Motyw szalonego naukowca - przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury polskiej i powszechnej.

KORESPONDENCJA SZTUK

1. Twoja ulubiona adaptacja filmowa powieści i ich porównanie. Omów problem na dowolnie wybranych przykładach.

2. Wizje „końca świata" - zaprezentuj różne ujęcia tego motywu w literaturze i malarstwie.

3. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.

4. Motyw domu. Porównaj różne jego ujęcia w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych.

5. Obraz matki cierpiącej w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

6. Sceny miłosne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji wybranych scen.

7. Sport w literaturze i kulturze. Zanalizuj zagadnienie w oparciu o dowolnie wybrany temat.

8. Sceny z życia świętych w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane teksty kultury europejskiej i polskiej.

9. Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach.

10. Walka dobra ze złem w literaturze i sztuce. Omów i oceń różne przedstawienia tego motywu.

11. Filmowe adaptacje w twórczości Szekspira. Omów temat w oparciu o dowolnie wybrany materiał.

12. Różne ujęcia motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Omów odwołując się do wybranych przykładów.

13. Inspiracje literaturą piękną w malarstwie Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich i dzieł malarskich.

14. Od „Zielonego Balonika" po kabaret współczesny... - stare i nowe oblicze polskiego kabaretu. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów.

15. Motyw Boga w literaturze i sztuce. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

16. Motyw tańca śmierci w literaturze, sztukach plastycznych i filmie. Porównaj funkcje motywu w wybranych utworach.

17. Motyw tańca w literaturze i sztuce. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

18. Motyw nieba w literaturze, sztuce i malarstwie. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

19. Literackie i plastyczne obrazy życia po śmierci. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła.

20. Orientalizm w literaturze i sztuce. Porównaj różne sposoby jego ukazywania. Odwołaj się do wybranych przykładów.

21. Literackie i plastyczne obrazy morza. Om ów ich funkcje w wybranych dziełach literackich i malarskich.

22. Upiory, zjawy i duchy w literaturze i malarstwie. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

23. Obraz miasta jako przestrzeni życiowej. Waliza porównawcza wybranych dzieł filmowych, malarskich i literackich.

24. Przestrzeń Syberii w polskiej literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

25. Barokowe ideały piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów na celowo wybranych tekstach literackich i kultury. Uwzględnij, jeśli to możliwe, zabytki architektoniczne twojego regionu.

26. Literacki i malarski obraz starości. Omów problem na podstawie analizy wybranych przykładów.

27. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane dzieła.

28. Wizerunek aniołów w literaturze, filmie i sztukach plastycznych. Omów sposoby kreowania oraz funkcje motywu w wybranych utworach.

29. Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła.

30. Kicz i dzieło sztuki. Omów istotę dzieła sztuki i cechy kiczu na przykładzie utworów literackich i dzieł malarskich.

31. Dziecko jako bohater literatury i sztuki. Omów problem, analizując wybrane dzieła.

32. Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze, sztuce i muzyce na wybranych przykładach.

33. Komiks jako jeden z najpopularniejszych sposobów przekazu fabularnego. Omów temat na wybranych przykładach.

34. Doświadczenie getta. Porównaj różne ujęcia tematu w dziełach literackich i filmowych.

35. Symbolika stroju. Omów ją, analizując wybrane dzieła literackie, plastyczne i filmowe.

 JĘZYK

1. Nowomowa - zaprezentuj pochodzenie i funkcje zjawiska językowego i socjologicznego na podstawie wybranych tekstów prasowych i literackich.

2. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji na wybranych przykładach.

3. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienie na wybranych tekstach poetyckich.

4. Omów funkcje stylizacji środowiskowej w wybranym utworze literackim.

5. Język zakochanych. Scharakteryzuj go, obwołując się do wybranych przykładów literackich.

6. Język muzyki hip-hopowej. Zanalizuj wybrane przykłady tekstów.

7. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację.

8. Zaprezentuj bogactwo neologizmów i ich funkcje w utworach wybranych poetów (np. M. Białoszewski, C.K. Norwid, B. Leśmian).

9. Na wybranych przykładach dokonaj analizy języka reklam i wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.

10. Retoryka jako sztuka przekonywującego mówienia. Na podstawie wybranych przykładów dokonaj analizy i omówienia najciekawszych figur retorycznych.

11. Wpływ języków obcych na język polski na progu XXI wieku. Omów zjawisko na podstawie obserwacji języka prasy, telewizji, radia, reklam itp.

12. Język poezji barkowej. Scharakteryzuj, przywołując wybrane teksty tej epoki.

13. Graffiti i napisy na murach naszych miast - manifest pokolenia, prowokacja, sztuka, czy wandalizm? Dokonaj analizy językowej zebranego materiału.

14. Imiona pochodzenia biblijnego, słowiańskiego i imiona obce we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko mody w tej dziedzinie.

15. Teksty disco polo – poezja, czy językowy kicz? Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła.

16. Żargon uczniowski w twojej szkole. Na podstawie zebranego materiału przedstaw swoistość tej odmiany języka.

17. Jakie błędy językowe współcześni Polacy popełniają najczęściej? Omów zagadnienie, przywołując zebrany materiał językowy i opinie językoznawców.

18. Prowokacje językowe w tekstach polskich grup muzyki alternatywnej. Omów problem na wybranych przykładach (np. twórczość Krzysztofa „Grabaża" Grabowskiego, Pidżama Porno, Strachy na Lachy, Ryzyko, Ręce do góry, Lavina Cox).

19. Omów na wybranych przykładach funkcjonowanie związków frazeologicznych  pochodzących z literatury antycznej i Biblii, które występują w potocznej odmianie języka.

20. Analiza językowa przysłów polskich. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego materiału.

21. Język informatyków-komputerowców. Omów, analizując zgromadzone przykłady.

22. Język internautów. Omów, analizując zgromadzone przykłady.

23. Tak mówią znani Polacy. Charakterystyk dwóch-trzech przedstawicieli świata polityki, kultury na podstawie zgromadzonego materiału (teksty prasowe, nagrania).

24. Język osób korzystających z portali społecznościowych. Scharakteryzuj język, odwołując się do jednego wybranego portalu społecznościowego (np. facebook, nasza-klasa).

25. Pokaż indywidualność twórczą W. Szymborskiej jako poetki współczesnej. Omów problem na podstawie wybranych utworów.

 

Opracowanie:
Grażyna Jatczak

 
 
 

Dla kandydatów

Platforma edukacyjna

e-zsp

Galeria

 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty
 • Galeria ZSP Płoty

site_logo

Do Wakacji pozostało:

To już niedługo!